CHỌN SERVER:
    Lưu ý: Viettel chỉ nhận mệnh giá 50,100,200,300
    * Vinaphone nhận mệnh giá 100k

    Tài khoản cần nạp

    Mã thẻ cào

    Seri thẻ

Tỷ lệ nhận KNB: 1USD = 100 ZEN | 100.000 VND = 500 ZEN

Donate via paypal ( please fill account id in memo )