Mã đơn hàng
M1576401762
Tài khoản
Giá trị đơn hàng
50,000

Chọn phương thức thanh toán


Sử dụng tính năng Thanh toán bằng QRCode trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng