Mã đơn hàng
M1576401708
Tài khoản
Giá trị đơn hàng
20,000

Chọn phương thức thanh toán


Sử dụng tính năng Thanh toán bằng QRCode trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng