[Bảo trì] Nâng cấp hệ thống - cập nhật tài khoản

Discussion in 'Thông báo' started by GM, Feb 21, 2018.

 1. GM

  GM Administrator Staff Member

  Thời gian bảo trì: ngày 22/02/2017
  Server Bạch Dương
  * 10h -10h30
  Server Hổ cáp
  * 10h30 - 12h
  ---
  * Bổ sung tính năng free KNB ( treo acc nhận KNB )
  * Đồng bộ dữ liệu người chơi từ Bach Dương qua sv Hổ cáp
  ---
  Sau 12h những tài khoản server Hổ cáp chưa cập nhật account sẽ thực hiện lại theo link dưới đây:
  Link cập nhật: http://hv.kiemtien3.com:8080/update.php

  Các bạn đã cập nhật login bình thường.

  Thanks,
   
  Last edited: Feb 23, 2018

Share This Page