Vui lòng không tắt trình duyệt khi thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn chọn sai mệnh giá

Viettel: Đang hoạt động
Gate: Đang hoạt động
Vinaphone: Đang hoạt động

  Lưu ý: Viettel chỉ nhận mệnh giá 50 - 500K
  * Vinaphone nhận mệnh giá 100k
  * Gate 100k - 10tr

  Tài khoản cần nạp

  Mã thẻ cào

  Seri thẻ

Tỷ lệ nhận KNB: 100.000 VND = 20.000 KNB

Donate via paypal ( please fill account id in memo )